dinsdag 19 augustus 2014

Puur Haken: the winners!

Puur Haken by Maaike van Koert
Lieve volgers en alle anderen die meelezen. De afgelopen dagen heb ik meegelezen met al jullie reacties hier op mijn blog, op facebook maar ook via alle mails die ik heb ontvangen. Ik verwachtte dat dit een giveaway zou zijn waar jullie massaal op zouden reageren (en terecht want het is een prachtig boek!) maar ik had niet verwacht dat er zoveel ontzettend lieve reacties zouden komen op mijn beslissing van lang geleden om het project aan Maaike door te geven. Waarom ik het niet verwacht had? Omdat ik het logisch vond om te doen. Omdat ik vind dat je elkaar moet helpen als dat kan zonder dat je daar iets voor terug verwacht. Ik heb dat met bloggen ook altijd geprobeerd. Natuurlijk besteed ik soms aandacht aan grotere webwinkels. Aan grote blogs en websites. Maar ik kies net zo lief - en soms zelf liever - voor kleine webwinkels of creatievelingen die net zijn begonnen met bloggen. Voor mensen die met hart en ziel ergens voor gaan en door een blogberichtje van mij misschien weer een stapje verder komen.
Door sommige reacties van jullie was ik echt geraakt. Ik zou een aantal graag willen citeren, zo mooi vond ik ze, maar als ik dat doe dan wordt dit blogbericht zo lang. Maar geloof me, een aantal ga ik echt uitprinten en bewaren.
Maar dan nu de winnaars. Een aantal mensen deed mee aan deze giveaway voor iemand anders. Voor een moeder, een zus of een oma. En ik vind het bij deze giveaway passen om uit die reacties de winnaars te kiezen. Mensen die niet voor zichzelf meededen maar voor iemand die dichtbij ze staat. Dus uit die reacties koos ik de volgende winnaars:

  • Rita Loman-Dorenbos die het boek aan haar dochter wil geven
  • Renske Brunsman die het boek ook aan haar dochter wil geven
  • Sandra die samen met haar oma met een groot haakproject bezig is en het boek met haar oma wil delen.
  • Annie die het boek wil delen met haar haakclubje met dames van tussen de 75 en 94 (!) jaar
  • Astrid die het boek aan haar zus wil geven

Lieve dames, van harte gefeliciteerd! Mailen jullie mij je adres? Dan zorg ik dat het boek naar jullie toe komt. Voor iedereen die niet gewonnen heeft: bedankt voor het meedoen! En ik hoop dat meer mensen gaan doen wat ik deed en wat de dames hierboven met dit mooie boek gaan doen: pay it forward! Je wordt er blij van, echt waar.

Dear followers and all others who read along. The past few days I've read along with all of your comments here on my blog, on facebook, but also through all the emails I've received. I expected that this would be  a giveaway where you would respond massively to (and you are so right because it is a wonderful book!) but I did not expect so many incredibly sweet comments to my decision to give this project to Maaike some time ago. Why I did not expect it? Because to me it was just a normal thing to do. Because I think you should help each other wherever you can without expecting anything in return. I've also always tried to keep this in mind while blogging. Of course I pay attention to some larger shops. To major blogs and websites. But I also love - and sometimes I even prefer - to blog about small shops and creative people who have just started blogging. For people who are working for something very passionately who might be helped a little bit by my blogging about them.
Some of your comments were very moving. I would like to quote a few, they were so incredibly sweet, but if I would then this blog post would be too long. But believe me, I'm going to print out and save some of them. 
Now about the winners. A number of people took part in this giveaway for someone else. For a mother, a sister or a grandmother. And I think it really fits this giveaway if I choose winners who entered this giveaway for someone else. So from these responses I chose the following winners: 

  • Rita Loman-Dorenbos who wants to give the book to her daughter 
  • Renske Brunsman who also wants to give the book to her daughter 
  • Sandra who is working on a large crochet project with her grandmother. She wants to share this book with her grandmother.  
  • Annie who want to share this book with the women - between 75 and 94 years (!) - from her crochet club
  • Astrid who wants to give the book to her sister 

Dear ladies, congratulations! Could you please email me your address? I'll make sure the book is coming to you. For anyone who has not won: thank you for sharing! And I hope more people will do what I did and what the ladies above will do with this book: pay it forward! It makes you happy, really it does.

maandag 18 augustus 2014

A new bag

Click this link if you want to follow my blog with Bloglovin ♥

Click here for more free patterns - Klik hier voor meer gratis patronen

Toen ik vorig jaar op vakantie was in Frankrijk liep ik langs een heel leuk wolwinkeltje. En natuurlijk kun je daar niet naar binnen lopen zonder iets mee naar buiten te nemen :-) dus kocht ik een paar bollen Katia Cotton Cord (kijk voor meer informatie hier op de website van Katia). Ik vond het geweldig mooi garen. Je haakt het met haaknaald 8 en het is uitermate geschikt om een vloerkleed mee te maken. Het is namelijk eerder koord dan garen te noemen. Het is overigens geen goedkoop garen, maar op dit moment is het in de aanbieding bij Wolplein (klik hier), dus als je het wilt uitproberen dan is nu het moment. Ik haakte er de tas hierboven van. Ik gebruikte vijf bollen Katia Cotton Cord en bevestigde dit hengsel. Het patroon heb ik uitgeschreven en is hier verkrijgbaar.
Ik wens jullie een fijne week toe, en vergeet vooral niet mee te doen aan de giveaway (zie hieronder).

When I was on holiday in France last year I walked past a very nice yarn shop. And of course I couldn't walk inside without buying something :-) so I bought a few balls of Katia Cotton Cord (go here for more info on the website of Katia). I thought it was amazing yarn. For this yarn you use crochet hook 8 (US size 11) and it's a very nice yarn to use if you want to make a rug. You can call it cord rather than yarn. I have so say, it is not a cheap yarn, but at the moment it is on offer at Wolplein (klik hier), so if you want to try it, now is the time. I made the bag on the picture above from it. I used five balls Katia Cotton Cord and attached this handle to it. I've written down the pattern, it is available here. I hope you have a wonderful week, and don't forget to participate in the giveaway (see below).

zondag 17 augustus 2014

Puur Haken - Book Giveaway

Click this link if you want to follow my blog with Bloglovin ♥

Click here for more free patterns - Klik hier voor meer gratis patronen

Het was denk ik zo'n anderhalf jaar geleden dat ik een idee had voor een haakboek. Ik had al een tijdje contact met Tirion Creatief (die soms de book giveaways op mijn blog sponsoren) en besloot de stoute schoenen aan te trekken en ze te mailen. Ik kreeg al gauw een reactie. Of ik langs wilde komen om te praten. Natuurlijk! Ik had een heel leuk gesprek en ging met een hoofd vol ideeen naar huis. Maar eenmaal thuis overviel het me. Ik zat om verschillende redenen in een hectische tijd, en om een lang verhaal kort te maken: ik wist niet hoe ik het allemaal moest gaan doen. Ik had gedacht dat deze kans en dit idee me nieuwe energie zou geven, maar dat bleek niet zo te zijn. Hoe moest ik een boek maken als ik zo weinig energie had voor zelfs de gewone dingen?
Voor dit boek had ik een lijst met bloggers samengesteld waarmee ik wilde samenwerken. Een daarvan was Maaike. Ik kende Maaike van Crejjtion al een hele tijd. Ik was (en ben) groot fan van haar blog en alles wat ze maakt. Ik besloot haar een mailtje te sturen, want inmiddels was ik tot de conclusie gekomen dat ik dit boek niet kon en wilde maken. En ik wilde deze kans graag doorgeven aan iemand anders. Ik heb zelf een aantal hele mooie stappen gezet in mijn leven dankzij andere mensen, en waar mogelijk probeer ik hetzelfde te doen en andere mensen te helpen. Ik wist dat Maaike graag meer uit Crejjtion wilde halen, dus zij was voor mij de aangewezen persoon om het stokje over te nemen.
Maar het was wel spannend, want wilde Maaike wel? Ze zat middenin haar verhuizing van Canada naar Nederland, dus dit was niet bepaald het ideale moment. En wat zou de uitgever doen als ik ineens iemand anders meenam? Maaike was gelukkig heel erg enthousiast, en uiteindelijk kwam het tot een afspraak bij de uitgever. Maaike en ik vonden het allebei reuze spannend. Wat als het niet zou lukken? Als de uitgever het maar gek zou vinden dat ik iemand anders naar voren schoof en het hele project af zou blazen? Maar ze hadden al een beetje rondgeneusd op Maaike's blog en net als ik waren ze superenthousiast. Het besluit werd genomen: Maaike ging het boek maken. In de loop van de tijd is het idee wat ik had losgelaten, en heeft Maaike er haar eigen boek van gemaakt. En gelukkig maar! Het is prachtig geworden. Mooie en leuke haakprojecten, allemaal met als uitgangspunt dat er gebruik wordt gemaakt van puur natuurlijk materiaal. De projecten die in het boek staan zijn heel afwisselend. Er zitten grote projecten in en kleine, maar mijn favoriet is denk ik toch wel de zomersjaal. Of toch de eiermutsjes? Ik zou zeggen, blader eens door het boek in de boekwinkel. Ik weet zeker dat je meteen een exemplaar wilt hebben. Is het niet voor de prachtige haakprojecten, dan is het wel vanwege de supermooie vormgeving. Maaike, gefeliciteerd met dit prachtige boek! Ik was destijds al heel blij dat je het stokje van me overnam, en nu ik zie wat je er van gemaakt hebt ben ik nog blijer. Ik wens je heel veel succes met alles wat komen gaat!
*** Wil je een exemplaar van dit boek winnen? Ik geef vijf exemplaren weg. Je mag hier reageren of op Facebook. De winnaars worden a.s. dinsdagavond hier op mijn blog bekend gemaakt.

I think it was about one and a half year ago when I had an idea for a crochet book. For some time, I was in touch with book pubisher Tirion Creatief (they sometimes sponsor the book giveaways on my blog) and I decided to take the plunge and email them. Pretty soon they contacted me and asked if I wanted to come over to talk about it. Of course! I went over to their office and we had a very nice conversation. I went home with a head full of ideas. But once I was home, somehow I was totally overwhelmed. For various reasons I was in a hectic period of my life, and to cut a long story short: I did not know how to manage it all. I thought this idea and this book would give me new energy, but that didn't happen. How was I supposed to write a book when I lacked even the energy for just normal things?
For this book idea I had made a list of bloggers that I wanted to work with. One of them was Maaike. I had known Maaike from her blog Crejjtion for some time now. I was (and still am) a big fan of her blog and everything she does. I decided to send her an email because I had come to the conclusion that I could not write this book. And I really wanted to pass on this opportunity to someone else. I've had some great opportunities in my life, thanks to other people that were willing to give me a hand, so whereever I can I try to do the same. I knew that Maaike wanted to make more out of Crejjtion, so to me she was the right person to take over this project

It was pretty exciting, because what would Maaike say? She was in the middle of her move from Canada to The Netherlands so this wasn't at all the right time. And what would the publisher do if I suddenly brought someone else with me? Luckily, Maaike was very excited and I made a new appointment with the book publisher. Maaike and I were both very excited but a bit scared as well. What if it would not work? What if the publisher wasn't happy that I brought in someone else and decided to call the whole thing off? But they had done a little research and just like me they were super excited. The decision was clear: Maaike was going to make the book. Over time, the idea that I had faded away, and Maaike made her own book of it. And fortunately! It came out beautifully. Lovely and cute crochet projects, all made ​​with pure natural materials. The projects in this book are very diverse. There are large and small projects, but my favorite is the summer scarf. Or the egg hats? I would say, browse through the book in the bookstore. I'm sure you want a copy. If it is not for the beautiful crochet projects, then it is because of the wonderful designs. Maaike, congratulations on this wonderful book! I was very happy at the time that you took over this huge project, and now I see what you have made ​​of it, I am even happier. All the best with everything that's about to happen!
*** Do you want to win a copy of this book? I'm giving away five copies. You can respond here or on Facebook. The winners will be announced on Tuesday as here on my blog.***

donderdag 14 augustus 2014

Kikker & Eend


Click this link if you want to follow my blog with Bloglovin ♥

Click here for more free patterns - Klik hier voor meer gratis patronen

Een tijdje geleden kreeg ik de vraag of ik een haakpatroon had van Kikker & Eend. Ik plaatste een oproepje op Twitter en ik kreeg meteen een reactie van Esther. Zij had het patroon op papier, afkomstig uit een niet meer te verkrijgen editie van Ouders van Nu. Inmiddels heeft Ouders van Nu toestemming gegeven om het patroontje online te zetten. Ga dus gauw naar de blog van Esther want daar kun je het vinden.

Some time ago somebody asked me if I had the crochet pattern of Kikker & Eend. I posted the question on Twitter and Esther immediately contacted me. She had the pattern on paper, it was published in the magazine Ouders van Nu soms time ago. The magazine now gave permission to post the pattern online, so go to the blog of Esther to see it. 

zondag 10 augustus 2014

Little Doolally Giveaway
Click this link if you want to follow my blog with Bloglovin ♥

Click here for more free patterns - Klik hier voor meer gratis patronen

***De winnaar van dit prachtige patroontje is Annegreet Wildeboer.***


Is dit geen superleuke deken? Ik vond het patroon in de Etsy-winkel van Amy genaamd Little Doolally. Klik hier om daar meteen een kijkje te nemen, want ze heeft nog veel meer prachtige patroontjes te koop. Amy heeft ook een blog, als je hier klikt kom je daar terecht. Deze deken is gemaakt met Drops Paris, wat naast Phildar mijn favoriete wolmerk is. Vind je het leuk om deze deken te maken? Goed nieuws! Amy geeft een patroontje weg aan een van mijn volgers. Wil jij het winnen? Laat dan hieronder een reactie achter. Ik maak de winnaar morgenavond op Facebook bekend, maar omdat niet iedereen Facebook heeft zal ik morgenavond (maandag dus) de winnaar ook in dit blogberichtje vermelden. Succes!

Isn't this a supercute blanket? I found the pattern in the Etsy-shop of Amy named Little Doolally. Click here to look around in her shop, because it is filled with supercute patterns. Amy has a blog as well, if you click here you end up there. This blanket was made with Drops Paris, which is one of my favourite brands (Phildar is the other one). Do you want to make this blanket? Good news! Amy is willing to give away a pattern to one of my followers. Do you want to win? Then leave a comment below. I'll announce the winner tomorrow evening on Facebook, but because not everyone has facebook I'll mention the winner to this blog post tomorrow evening (Monday). Good luck!